Awarded By Startup: Årets Inkubatorfar 2015

To my surprise I was today awarded “ÅRETS INKUBATORFAR 2015”.

Motivation: Det har været fantastisk at arbejde med dig på CSE. Vi håber, at du i det kommende år får meget succes med SUND Innovation Hub og vi ser frem til at se meget mere innovation i Health-sektoren

I’m happy about this award, especially because it’s given by Ude Af Fokus, a young, progressive startup.

Kombination af DTU-tech og CSE-business tager kegler i Frederiksbergs erhvervsliv

Interessant at Frederiksberg Kommunes to erhvervspriser i 2015 er gået til virksomheder med en kombination af DTU-tech og CSE-business – og givet vis vice versa. Mere af det, tak!

-> FREDERIKSBERG VIRKSOMHEDPRIS 2015: Abeo
-> FREDERIKSBERG IVÆRKSÆTTERPRIS 2015: DropBucket

Debat på Startup Borgen: Mere lære ved at at gøre

Ser frem til at deltage i paneldebat ved Startup Borgen på Christiansborg i morgen. Temaet er “Uddannelsesinstitutionerne og iværksætteri”.

Mine synspunkter vil givet vis være:

 • De sidste 10 år har vi med “Fra ABC til Ph.D”-programmet udviklet det danske uddannelsessystem, så børn og unge i dag lærer at få en masse ideer. Nu mangler vi “blot” at  lære dem at gøre noget ved ideerne. Hvad er værdien af tusinde vilde ideer, hvis man ikke ved, hvordan man eksekverer?
 • Lad os udvikle et nyt, ekstra format for overbygningsuddannelsen, nemlig Erhvervs-Kandidat (på linje med Erhvervs-Ph.D)
 • Gør det muligt for alle studerende at gå i praktik i egen virksomhed

Hovedpointen er således, at vi skal give øget mulighed for at lære ved at gøre. Derved kobler vi tanke med handling og booster ydermere den boglige læring.

STARTUP BORGEN
www.startupborgen.dk

Click for video

Det jeg brænder for med det her

– Da jeg selv blev færdig fra universitetet og så startede virksomhed derefter, der fandt jeg ud af, at der var en del spørgsmål og ting, jeg var helt blank på og hvor jeg absolut intet havde lært af min universitetstid dengang. Jeg blev færdig i 2000. Så det tog mig ligesom noget tid at lære. Og det er jo fint nok. Ting tager jo tid at lære. Det tog bare uforholdsmæssigt lang tid at lære, syntes jeg, når jeg så det lidt i bakspejlet. Da der begyndte, fra regeringens og uddannelsesmiljøets side, at være fokus på iværksætteri der omkring 2005, der tænkte jeg: “Det her vil jeg gerne gå ind i og forsøge at give mit bidrag”. Et giving back som så også er blevet min levevej de sidste 10 år som forretningsudvikler. Mit giving back er ligesom at sige, at der er en god tid, mens man læser, på forskellig vis. Herunder at lære at arbejde med ideer, hvis man går ind og prøver ideerne af i praksis. Og det er sådan det, der er min motivation bagvedliggende for alt det her.

I Amino TV, 25. juli 2014

SE INDSLAG PÅ AMINO TV

Udenlandske studerende er afgørende for et dynamisk iværksættermiljø

CSE startup Match My Thesis landede på forsiden af Berlingske Business her til morgen.

Undertegnede giver et par bud på, hvorfor det er en rigtig god idé, at udenlandske studerende laver startups i Danmark, mens de læser her:

»Vi har i den offentlige debat ofte fokus på, at udlændinge kan få velfærdsydelser uden at bidrage med lige så meget, som de forbruger. Men de udenlandske studerende er meget afgørende for, at vi kan skabe et dynamisk iværksættermiljø, for de kommer med nogle helt andre ideer, da de er vant til andre udfordringer, end vi er,» siger Martin B. Justesen, forretningsudvikler på iværksættercentret CSE på CBS, hvor udlændingene nu står bag hver tredje nye virksomhedsidé, mens de for seks år siden kun stod bag hver tiende.

(…)

På CBS er de udenlandske studerende på seks år gået fra at udgøre en tiendedel til en tredjedel af iværksætterspirerne og er ifølge forretningsleder Martin B. Justesen med til at skabe et mere dynamisk miljø, fordi de er opvokset under andre vilkår end herhjemme.
»Det giver dem nogle andre ideer og muligheder, fordi de har et mere internationalt netværk fra begyndelsen,« siger han.

Vi vil give noget igen (Berlingske Business, 20. juni 2014)
Udlændinge stormer frem som iværksættere (Berlingske Business, 20. juni 2014)

CSE teams samlet omsætning på 300+ mio DKK

En omfattende analyse af alle CSE teams er nu afleveret til UBI Index.

De 290 teams med samlet 1100 medlemmer og 600 interns fra 70 lande har en akkumuleret omsætning på 300+ mio DKK og funding på 140 mio DKK.

Cheers!

Man kan altid rejse 10.000 kroner

Jeg vil hævde, at man til hver en tid kan rejse 10.000+ DKK på en uge. Du kan eksempelvis…

 • starte med mønterne i sofaen
 • sælge panten, herunder pant fra genbrugscontaineren for metal (jeg testede og fandt 36 stk. dåser á 1 DKK)
 • indkassere private tilgodehavender
 • veksle udenlandsk valuta med en der skal ud og rejse
 • flytte til en ven/familie i en uge og udleje boligen via airbnb
 • sælge ting fra dit hjem
 • opsig alle abonnementer, der ikke er strengt nødvendige. Hæv de frigjorte penge fra budgetkontoen
 • sælge 10-timers klippekort på noget, du er god til (man behøver ikke nødvendigvis at starte virksomhed for at afsende faktura – man kan fakturere op til 50.000 DKK fra sit CPR-nummer)

God arbejdslyst!