WHY NOT? Simon Sinek har lært os at starte med WHY – og først derfra gå til HOW og WHAT.

TED TALKS: “How great leaders inspire actions” (Simon Sinek)

Men i virkeligheden er der ofte et andet spørgsmål, der melder sig efter WHY, nemlig WHY NOT. Og den form for “mellemregning” – validering og kvalificering af ens personlige motivation – er efter min opfattelse en vigtig bro til at lykkes med at omsætte passionen/indignationen til et fysisk udtryk.

Jeg oplever eksempelvis, at validering af WHY foregår imellem startups, der kender hinanden godt og tager sig tiden til at tale sammen om, hvad der optager dem på et dybere, mere personligt plan. Det kan foregå over en kop kaffe/øl – nogle gange akut, når tingene brænder på og andre gange stille og roligt foran printeren (og kræver i parentes bemærket ikke nødvendigvis en tredjepart, der faciliterer samtalen, men snarere en printer som anledning til at mødes).

For mit eget vedkommende starter ideer iøvrigt ofte med en undren over noget, der ikke virker. Dvs. i en tidligere fase end Sineks tre-trins-model for udvikling af løsninger. Hvis vi anvender hans model i en sådan tidligere fase, hvor man lærer problemet og det natur og omfang at kende – vi kunne kalde det “problemudvikling” – starter mine ideer ofte i HOW (hvordan noget ikke virker) og går derefter i WHY og siden WHAT