Er virksomhederne cash cows for velfærdssamfundet?

Journalist ved Weekendavisen, Frede Vestergaard, hævder i weekendens avis, at integrationen af ikke-vestlige efterkommere udvikler sig katastrofalt.

– Men det er ikke nogen nyhed, at relativt flere indvandrere end danskere bliver selvstændige. Sådan har det været i adskillige år. Nok så relevant er indtjeningen som selvstændig. Frisørsaloner, kiosker og pizzasteder er ikke særligt givtige. Deres indkomster bidrager ikke meget gennem skatten til at finansiere velfærdssamfundet” (Weekendavisen, 3. januar 2014)

Tankegangen er efter min opfattelse skæv. Virksomheder bør ikke opfattes som velfærdssamfundets cash cows. I stedet bør founders anerkendes som folk, der løber en risiko, når de løber en ny virksomhed i gang. Lykkes de, skaber de ny værdi for deres kunder, bliver selvforsørgende og giver tilbage til samfundet, eksempelvis ved at hyre og på anden vis efterspørge noget nyt og bedre.

Lyd til Vestergaards artikel, “Statistikkens Yahya Hassan” (scroll ned  og lyt fra 1:30)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *