Brug for uddannelsesstrategi med udsyn

I Danmark har vi snart alt for mange ufaglærte og for få kandidater med fremtidens uddannelser. Men hvilke uddannelser er det helt præcist, der bliver brug fremover? Hvem kan/tør forudsige det? Og skal vi fortsat uddanne til det danske arbejdsmarked og dets specifikke behov? Eller er det et globalt arbejdsmarked med en mere kompleks efterspørgsel, vi skal søge at uddanne til?

Eksempelvis kommer der til at mangle kvalificeret arbejdskraft til minedrift i Grønland. Danske virksomheder og startups trækker mod New York. Og hovedrige Brunei afsøger nye forretningsområder uden for olieindustrien.

En ny dansk uddannelsesstrategi, der målretter sig mod nye behov på internationale markeder, kan evt. hente inspiration i den kinesiske haigui– eller sea turtle-strategi. Her motiverer man til at rejse ud i verden og studere/arbejde i en årrække – for derefter at vende beriget, berejst og begavet hjem til fædrelandet.

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *