Fritidsinteresser og Hverdagsproblemer Giver Nye Ideer (artikel på Sundhedsinnovation.nu)

Martin B. Justesen skriver på Sundhedsinnovation.nu:
– I de senere år har der været øget fokus på innovation og iværksætteri ved landets videregående uddannelser. Men kan man overhovedet uddanne sig til at blive iværksætter og starte egen virksomhed? Det kan man faktisk godt, hvis man blot tager ét skridt af gangen. Et godt første skridt er at lægge mærke til ting i egen hverdag, der ikke virker tilfredsstillende. Herefter kan man undersøge et givent problem nærmere og undersøge, om det også er et problem for andre. Er det tilfældet, vil det være relevant at udvikle en første prototype på en løsning og teste denne af i relevante brugeres hverdag. På den vis kan man meget vel – som med fritidsinteresser – tage udgangspunkt i egne erfaringer, når man vil lære at arbejde praktisk, målrettet med sine ideer.

LÆS ARTIKLEN HER

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *