Tag religionen ud af den danske stat

Jeg oplever en begyndende italesættelse af kristendom og dens hegemoni som ny angrebsflanke i værdidebatten. Det bekymrer mig. Dels fordi religion – efter min personlige opfattelse – er så fin og personlig en ting, som ikke egner sig til kampplads for polemisk mudderkast. Dels fordi vi i dag er mange i det moderne samfund, der har udviklet den anskuelse, at religion og/eller tro ikke skal defineres – eller for den sags skyld rangeres – ovenfra af en given regering eller anden form for statslig autoritetsforvalter. Men at det derimod er en sag mellem den enkelte borger og hans/hendes gud.

Derfor tager jeg personligt afstand fra, når religion inddrages i disputs af enhver art af det offentliges repræsentanter.

Må din gud være med dig – og må du være med dig selv, hvis du har valgt ikke at abonnere på en sådan.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *