Curling for hvem?

EN STEN I HUSET En masse allerede sagt om curlingbørn og deres forældre. Men er det i virkeligheden børnene af curlingforældre, der tilbyder far og mor en platform at reorientere sig fra og forsøgsvist mestre? Liftet til Roskilde som anledning til at vise sig selv – og sine børn – de gode, gamle værdiers legitimitet i en ny virkelighed, hvor meget tilsyneladende er vendt på hovedet?

Tvivlen er et skattekammer

Vores tvivl, undren og uro er et skattekammer af ting, der ikke er omsat til nye tanker og ideer endnu.

Tag religionen ud af den danske stat

Jeg oplever en begyndende italesættelse af kristendom og dens hegemoni som ny angrebsflanke i værdidebatten. Det bekymrer mig. Dels fordi religion – efter min personlige opfattelse – er så fin og personlig en ting, som ikke egner sig til kampplads for polemisk mudderkast. Dels fordi vi i dag er mange i det moderne samfund, der har udviklet den anskuelse, at religion og/eller tro ikke skal defineres – eller for den sags skyld rangeres – ovenfra af en given regering eller anden form for statslig autoritetsforvalter. Men at det derimod er en sag mellem den enkelte borger og hans/hendes gud.

Derfor tager jeg personligt afstand fra, når religion inddrages i disputs af enhver art af det offentliges repræsentanter.

Må din gud være med dig – og må du være med dig selv, hvis du har valgt ikke at abonnere på en sådan.

Nogle går til Startup, andre går til Social Innovation

Var til DANSIC14 i går, professionelt og godt gået, dansics!

Tankevækkende at jeg har set stort set ingen af de fremmødte tre hundrede unge studerende ved startup events. Og omvendt var der stort set ingen af de mange unge, gode folk, der starter virksomheder og andet op. Fik en fornemmelse af, at Startup-folk og Social Innovation-folk tilhører hver sin sfære og motiveres/indigneres af vidt forskellige forhold. Som om nogle går til fodbold og andre går til håndbold og følgeligt ikke spiller på samme bane. Håber jeg har set forkert #DANSIC14