Debat på Startup Borgen: Mere lære ved at at gøre

Ser frem til at deltage i paneldebat ved Startup Borgen på Christiansborg i morgen. Temaet er “Uddannelsesinstitutionerne og iværksætteri”.

Mine synspunkter vil givet vis være:

  • De sidste 10 år har vi med “Fra ABC til Ph.D”-programmet udviklet det danske uddannelsessystem, så børn og unge i dag lærer at få en masse ideer. Nu mangler vi “blot” at  lære dem at gøre noget ved ideerne. Hvad er værdien af tusinde vilde ideer, hvis man ikke ved, hvordan man eksekverer?
  • Lad os udvikle et nyt, ekstra format for overbygningsuddannelsen, nemlig Erhvervs-Kandidat (på linje med Erhvervs-Ph.D)
  • Gør det muligt for alle studerende at gå i praktik i egen virksomhed

Hovedpointen er således, at vi skal give øget mulighed for at lære ved at gøre. Derved kobler vi tanke med handling og booster ydermere den boglige læring.

STARTUP BORGEN
www.startupborgen.dk

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *